I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Pirkimo taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja asmenų, įsigyjančių MB „Grožio ir sveikatos tarnyba“ (toliau - Įmonė) parduodamas prekes ir paslaugas tarpusavio teises ir pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo bei pristatymo sąlygas.

2. Taisyklės taikomos įsigyjant prekes ir paslaugas internetinėje svetainėje https://groziotarnyba.lt/.

3. Asmuo, įsigydamas prekes ir/ar paslaugas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir sutinka su jose išdėstytomis sąlygomis.

4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262) bei kitais, Įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti/atnaujinti šias Taisykles. Su pakeitimais Pirkėjas gali susipažinti Pardavėjo internetinėje svetainėje adresu https://groziotarnyba.lt/index.php.

6. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

 6.1. Pardavėjas – MB „Grožio ir sveikatos tarnyba“, juridinio asmens kodas 305541621, adresas Vingio g. 27, Dauparai, Klaipėdos r.;

 6.2. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, įsigyjantis Pardavėjo parduodamas prekes/paslaugas;

 6.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu;

 6.4. Asmens duomenys – Pirkėjo, fizinio asmens, pateikiami asmens duomenys, reikalingi prekėms/paslaugoms įsigyti ir/ar Pirkėjo paskyrai sukurti;

 6.5. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas ir internetinėje svetainėje skelbiamas dokumentas, reglamentuojantis Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą;

 6.6. Pirkėjo paskyra – Pardavėjo internetinėje svetainėje Pirkėjo sukuriama asmeninė paskyra, kurioje Pirkėjas gali matyti pateikto užsakymo būseną, pirkti prekes/paslaugas, atšaukti sutikimą tiesioginei rinkodarai ir kt.

II. SKYRIUS

PREKIŲ/PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

7. Pirkėjas gali užsakyti Pardavėjo parduodamas prekes/paslaugas internetinėje svetainėje https://groziotarnyba.lt/;

8. Prekių užsakymas internetinėje svetainėje:

 8.1. Pirkėjas išsirenka norimas prekes/paslaugas internetinėje svetainėje https://groziotarnyba.lt/ ir spaudžia „Į krepšelį“;

 8.2. Svetainėje suformuojamas Pirkėjo krepšelis;

 8.3. Pirkėjas gali peržiūrėti suformuotą krepšelį, keisti pasirinktų prekių/paslaugų kiekį, pasirinkti pristatymo būdą;

 8.4. Nustatęs norimas parinktis, Pirkėjas spaudžia „Pirkti“ ir yra nukreipiamas į asmens duomenų pateikimo bei apmokėjimo už prekes/paslaugas pasirinkimo langą;

 8.5. Pirkėjas pateikia asmens duomenis, reikalingus prekėms/paslaugoms užsakyti: vardą, pavardę, adresą, pristatymo adresą (jei pristatymas vykdomas kitu adresu) telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

 8.6. Pirkėjas apmoka už prekes/paslaugas.

9. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali susikurti asmeninę Pirkėjo paskyrą, pažymėjęs varnelę „Sukurti paskyrą?“, pritaikyti nuolaidos kodą prekėms bei palikti kurjeriui, pristatančiam prekes (jei prekės pristatomos per kurjerį), pastabas.

III. SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ PREKES/PASLAUGAS

10. Pirkėjui užsisakius prekes/paslaugas šių Taisyklių II skyriuje nurodyta tvarka, Pirkėjas nukreipiamas į apmokėjimo langą.

11. Apmokėti už prekes/paslaugas Pirkėjas gali toliau nurodytais būdais:

11.1. Bankiniu pavedimu:

  11.1.1. Pirkėjui pateikiamas Pardavėjo banko sąskaitos numeris;

  11.1.2. Mokėjimo paskirtyje Pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį, kuris nusiunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikus užsakymą;

  11.1.3. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.

11.2. Apmokėjimas per PayPal:

  11.2.1. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą už prekes naudojant PayPal sistemą, Pirkėjas nukreipiamas į PayPal apmokėjimo langą, kuriame Pirkėjas vadovaujantis nuorodomis, atlieka apmokėjimą.

 11.3. Mokėjimų surinkimo Opay sistema:

  11.3.1. Pirkėjui apmokant už prekes/paslaugas per Opay mokėjimų surinkimo sistemą, Pirkėjas pasirenka banką, ir yra nukreipiamas į banko interneto svetainę, kurioje, suvedęs prisijungimo duomenis, atlieka mokėjimą.

12. Prekių/paslaugų kaina, pateikiant užsakymą, nurodomos be pristatymo kainos. Pristatymo kaina pateikiama prieš atliekant apmokėjimą ir pridedama prie bendros užsakymo sumos, Pirkėjui pasirinkus pristatymo būdą.

13. Pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos-faktūros, pateikiamos Pirkėjui elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

14. Pirkėjui atšaukus užsakymą ar atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties, pinigai pirkėjui grąžinami tokiu pačiu būdu, kaip buvo sumokėta už prekes/paslaugas. Prekių/paslaugų grąžinimo sąlygos ir tvarka nurodytos šių Taisyklių skyriuje „Prekių/paslaugų grąžinimas“.

IV. SKYRIUS

PRISTATYMAS

15. Pirkėjui užsisakant prekes/paslaugas internetinėje svetainėje, prekės gali būti pristatomos vienu iš toliau nurodytų būdų:

 15.1. Pristatymas per kurjerį: prekės pristatomos Pirkėjo adresu, arba Pirkėjo nurodytu kitu pristatymo adresu. Pristatymo kaina nurodoma užsakymo metu. Pirkėjas yra atsakingas už nurodyto adreso teisingumą. Nurodžius neteisingą adresą ir pristatant prekes pakartotinai, Pardavėjas turi teisę skaičiuoti papildomą pristatymo mokestį. Pirkėjui asmeninėje paskyroje pakeitus adresą ir/arba kontaktinius duomenis, atnaujinta informacija naudojama jau kito pirkimo metu.

  15.1.1. Nepavykus pristatyti prekių Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju dėl pakartotinio prekių pristatymo laiko. Nepavykus pristatyti prekių antrą kartą, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas grąžinama už prekes sumokėta suma, atskaičius prekių pristatymo išlaidas.

 15.2. Pristatymas į paštomatą: prekės pristatomos į Pirkėjo pasirinktą paštomatą. Pristačius prekes į paštomatą, Pirkėjas gauna trumpąją (sms) žinutę su durelių atidarymo PIN kodu bei nurodytu prekių atsiėmimo terminu. Pristatymo kaina nurodoma prekių užsakymo metu.

16. Pirkėjas gali atsiimti užsisakytas prekes adresu S. Šimkaus g. 7, Klaipėda, tik iš anksto suderinus su Pardavėju.

17. Perdavus prekes Pirkėjui, prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui.

18. Prekes gali atsiimti tik pats Pirkėjas. Prekes pristatant per kurjerį, Pirkėjas privalo pateikti kurjeriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą).

19. Atsiimant prekes Pirkėjas privalo apžiūrėti pakuotę ir, pastebėjęs pažeidimus, nepriimti prekės. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius ant prekės priėmimo-perdavimo akto, laikoma, kad pristatyta prekė yra be trūkumų. Pastebėjęs trūkumus po prekės priėmimo, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją Prekių grąžinimo taisyklių bei Prekių garantijos taisyklių nustatyta tvarka.

20. Prekių pristatymo terminai:

 20.1. Prekių pristatymo terminai nurodomi Pirkėjui elektroniniu paštu, patvirtinus užsakymą;

 20.2. Prekių pristatymo terminai priklauso nuo to, ar Pardavėjas turi prekes sandėlyje, ar turi jas užsakyti iš tiekėjo, tačiau įprastai prekės pristatomos per ne daugiau kaip 14 dienų;

 20.3. Prekių pristatymo terminai gali keistis nepriklausomai nuo Pardavėjo, dėl Lietuvos Respublikos valdžios institucijų privalomų nurodymų vežėjams, epidemiologinės situacijos šalyje ir su tuo susijusių apribojimų ir pan. Vėluojant pristatyti prekes Pardavėjo nurodytais terminais, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu, nurodant naują prekių pristatymo terminą.

21. Įsigijus Pardavėjo paslaugas – Mokymus, Pardavėjo atstovas per dvi darbo dienas susisiekia su Pirkėju, jo nurodytu telefono numeriu, ir pateikia visą papildomą informaciją, susijusią su Mokymais bei atsako į visus Pirkėjo klausimus, susijusius su Mokymų organizavimu.

22. Įsigijus Pardavėjo paslaugas – Laboratorines paslaugas, Pardavėjo atstovas per dvi darbo dienas susisiekia su Pirkėju, jo nurodytu telefono numeriu, ir suderina su Pirkėju tyrimų atlikimo, pridavimo ir kitas sąlygas, informuoja Pirkėją, kaip tinkamai pasiruošti tyrimams.

23. Paslaugų įsigijimo atveju, Pirkėjas gauna elektroninį kuponą. el. paštu, fizinis paslaugų kuponas nėra pristatomas, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas atskiru susitarimu susitaria kitaip.

V. SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

24. Pirkėjas turi teisę:

 24.1. Gauti kokybiškas, prekes, užsakyme nurodytais terminais;

 24.2. Atšaukti užsakymą ir susigrąžinti sumokėtą už prekes sumą, Prekių grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka;

 24.3. Naudotis prekėms suteikta garantija, Prekių garantijos taisyklių ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka;

 24.4. Keisti savo kontaktinius duomenis asmeninėje paskyroje;

 24.5. Nepriimti pristatytų prekių, jei matomi pakuotės ir/ar prekės pažeidimai;

 24.6. Reikalauti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jam būtų atlyginta žala, padaryta Pardavėjo tyčiniais ar neatsargiais veiksmais.

25. Pirkėjo pareigos:

 25.1. Laiku ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka sumokėti Pardavėjui už prekes;

 25.2. Priimti prekes iš kurjerio (kai prekės pristatomos per kurjerį), priimant prekes pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir apžiūrint pristatytos prekės būklę įvertinant, ar nėra prekės pažeidimų;

 25.3. Priimant prekes pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą;

 25.4. Informuoti Pardavėją apie kontaktinių duomenų pasikeitimą ar bet kokias kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos prekių pristatymui patvirtinus užsakymą.

26. Pardavėjas turi teisę:

 26.1. Nepradėti vykdyti užsakymo, kol Pirkėjas neapmokėjo už prekes;

 26.2. Vienašališkai, įspėjęs Pirkėją elektroniniu paštu, keisti prekių pristatymo terminus;

 26.3. Atšaukti Pirkėjo pateiktą užsakymą, jei Pirkėjas šių Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, nepriima pristatomų prekių bei grąžinti pirkėjui sumokėtą už prekes pinigų sumą;

 26.4. Vienašališkai keisti parduodamų prekių kainas. Kainų pakeitimai netaikomi patvirtintiems užsakymams;

 26.5. Reikalauti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jam būtų atlyginta žala, padaryta Pirkėjo tyčiniais ar neatsargiais veiksmais.

27. Pardavėjo pareigos:

 27.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Pirkėjui kokybiškas prekes/paslaugas;

 27.2. Pateikti visą reikalingą informaciją dėl prekių/paslaugų užsakymo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo/keitimo bei garantijos sąlygų;

 27.3. Bendradarbiauti su Pirkėju visais, su prekių/paslaugų įsigijimu susijusiais klausimais, spręsti iškilusias problemas.

VI. SKYRIUS

TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

28. Pirkėjas, fizinis asmuo (vartotojas), gali bet kuriuo metu per 14 dienų laikotarpį nuo prekių gavimo momento, nenurodydamas priežasties, atisakyti internetinėje svetainėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui įsigytas prekes.

29. Norėdamas atsisakyti sudarytos sutarties, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymo forma pateikiama šių Taisyklių priede Nr. 1.

30. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui prekių/paslaugų įsigijimą patvirtinantį dokumentą - PVM sąskaitą-faktūrą.

31. Grąžinamos kokybiškos prekės turi būti:

 31.1. Nenaudotos;

 31.2. Tvarkingos išvaizdos;

 31.3. Originalioje, nepažeistoje pakuotėje (pakuotės pažeidimu nelaikomi tokie pažeidimai, kurie yra būtini prekei apžiūrėti);

 31.4. Pilnos komplektacijos (jei prekė buvo sukomplektuota).

32. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes, jei jos neatitinka šių Taisyklių 28.1.-28.4. punktuose nurodytų sąlygų.

33. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.

34. Prekės gali būti grąžinamos Pardavėjo internetinėje svetainėje nurodytu adresu.

35. Pardavėjas, gavęs grąžintas prekes ir įvertinęs jų būklę (kokybę), ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą pinigų sumą ir atlygina prekių pristatymo išlaidas. Sumokėta suma Pirkėjui grąžinama naudojant tokį patį metodą, kokiu Pirkėjas apmokėjo už prekes.

36. Sutarties atsisakymas ir prekių grąžinimas netaikomas sutartims dėl:

 36.1. Pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

 36.2. Dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

 36.3. Dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

 36.4. Dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

37. Teisė nenurodant priežasties per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims nėra taikoma.

VII. SKYRIUS

PREKIŲ GRĄŽINIMAS/KEITIMAS

38. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Pardavėjui dėl pažeistų prekių, pateikdamas Pardavėjui nustatytos formos prašymą (šių Taisyklių priedas Nr. 2) bei prekių pirkimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą-faktūrą.

39. Prašymas gali būti pateikiamas Pardavėjui elektroniniu paštu info@groziotarnyba.lt.

40. Teikdamas prašymą Pirkėjas turi nurodyti:

 40.1. Bendrąją informaciją:

  40.1.1. Pirkėjo duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris (jei prašoma grąžinti už prekę sumokėtus pinigus);

  40.1.2. Duomenis apie prekę: prekės pavadinimas, kiekis;

  40.1.3. Duomenis apie užsakymą: užsakymo numeris, PVM sąskaitos-faktūros numeris, prekės gavimo data;

  40.1.4. Duomenis apie prekės pažeidimo pobūdį.

 40.2. Reikalavimą Pardavėjui, kuris gali būti:

  40.2.1. Prekės pakeitimas, arba

  40.2.2. Pinigų, sumokėtų už prekę, grąžinimas.

 41. Pirkėjas privalo, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo pateikimo, grąžinti Pardavėjui prašomas pakeisti prekes arba prekes už kurias prašoma grąžinti pinigus.

 42. Pardavėjas, gavęs pirkėjo prašymą, įvertina jo pagrįstumą ir ne vėliau kaip per 14 dienų pakeičia nekokybišką prekę kokybiška arba grąžina Pirkėjui jo už prekę sumokėtus pinigus.

VIII. SKYRIUS

PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KAI PREKĖS PAŽEIDŽIAMOS PRISTATYMO METU

43. Tuo atveju, kai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas privalo pristatymo metu kartu su kurjeriu apžiūrėti prekės pakuotę ir įvertinti, ar pakuotė nėra pažeista.

44. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Pirkėjas tai pažymi siuntos pristatymo akte. Pirkėjas kartu su kurjeriu apžiūri pakuotėje esančias prekes ir nustačius jų pažeidimus prekių nepriima, kurjeris grąžina prekes Pardavėjui. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų išsiunčia Pirkėjui analogiškas prekes, kurias Pirkėjas buvo užsisakęs.

 44.1. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi prekių sandėlyje ir jų užsakymas bei pristatymas Pirkėjui gali užtrukti ilgiau nei 14 dienų, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir suderina naują prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutikus su nauju prekių pristatymo terminu, Pardavėjas gražina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

45. Jei Pirkėjas priima prekes ir pasirašo siuntos pristatymo akte, laikoma, kad prekės pristatytos tinkamos kokybės ir nepažeistos.

IX. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

46. Pirkėjas atsako už duomenų, pateiktų registracijos formoje ir/arba užsakyme, teisingumą. Pardavėjas neatsako už pavėluotą prekių/paslaugų pristatymą, jei Pirkėjas pateikia neteisingus duomenis.

47. Pardavėjas atsako už prekių išsaugojimą iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Perdavus prekes Pirkėjui, prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui.

48. Pardavėjas atsako už tinkamos kokybės prekių pristatymą Pirkėjui, užsakyme nurodytais terminais.

49. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos įrangos (kompiuterio/telefono/planšetės) ypatumų.

50. Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje pateiktos nuorodos į kitų, trečiųjų šalių, internetines svetaines, tai Pardavėjas neatsako už informacijos, kurią Pirkėjas pamato paspaudus šias nuorodas, teisingumą. Už trečiųjų šalių pateiktos informacijos teisingumą, atsako tretieji asmenys.

51. Abi Šalys atsako už nuostolių, sukeltų kitai Šaliai, atlyginimą.

X. SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

52. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl „force majeure“ (nenugalimos jėgos) aplinkybių, kurių Šalis negalėjo numatyti ir kurių ji negalėjo išvengti ar įveikti. Nustatant „force majeure“ aplinkybes, taikomos LR Vyriausybės 1996.07.15 nutarimo Nr.840 nuostatos.

53. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl „force majeure“ aplinkybių, turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai Šaliai. Apie „force majeure“ aplinkybes būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

54. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo „force majeure“ aplinkybių atsiradimo momento pateikus visus dokumentus ir įrodymus arba jeigu apie jas nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

XI. SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

55. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Pardavėjo internetinėje svetainėje ar kurdamas asmeninę paskyrą patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis bei žino, supranta ir sutinka, kad Pardavėjas, užsakymo administravimo bei komunikavimo su Pirkėju tikslu, tvarko šiuos Pirkėjo asmens duomenis:

 55.1. Vardą ir pavardę;

 55.2. Adresą ir prekių pristatymo adresą (jei jie skiriasi);

 55.3. Elektroninio pašto adresą;

 55.4. Telefono numerį;

 55.5. Banko sąskaitos numerį ir kitus apmokėjimui už prekes reikalingus rekvizitus.

56. Šalys įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Darbo kodekse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

57. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo, kaip duomenų subjekto, kurio asmens duomenys tvarkomi užsakymo vykdymo bei komunikavimo tikslais, teises:

 57.1. Teisę žinoti (būti informuota (-u)) apie asmens duomenų tvarkymą;

 57.2. Teisę susipažinti su asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

 57.3. Teisę reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;

 57.4. Teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

 57.5. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

 57.6. Teisę visais iškilusiais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Pardavėją.

58. Asmens duomenys tvarkomi bei saugomi, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Pirkėjui norint įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, pateikiami Pardavėjo kontaktiniai duomenys: info@groziotarnyba.lt.

60. Išsami informacija apie Pardavėjo vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą, pateikiama Pardavėjo patvirtintoje ir internetinėje svetainėje patalpintoje Privatumo politikoje.

XII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Šios Taisyklės galioja nuo 2021 m. lapkričio 15 d.

62. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atnaujinti šias Taisykles. Atnaujinta Taisyklių redakcija patalpinama Pardavėjo interneto svetainėje.

63. Iš šių Taisyklių kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

64. Ginčai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami abipusiu Šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Jei Pirkėjas, fizinis asmuo (vartotojas), nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo pretenziją/prašymą, Pirkėjas gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tiesiogiai adresu Vilniaus g. 25, Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, telefonu +370 52 62 67 51, bei interneto svetainėje www.vvtat.lt. Taip pat Pirkėjas gali užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/.

Kriaunama...